Thiên thần nhỏ
Mã số: BGTTNCG
Giá: 3,000,000 VNĐ
Màu sắc: Xanh bộ đội
Mưa xuân, những chiếc lá non tươi trong đêm, có một cô gái ngồi bên cửa sổ, nghĩ về câu chuyện của mình.   Cho tôi phải kiếm chiếc lá mùa thu  Rơi ngay sau cơn mưa  Lá non  Chạy theo những cơn giông đêm dài  Trông mong nhặt lấy chiếc lá thuỷ chung  Chạy qua đêm vắng nhặt từng chiếc lá non .....   xem thêm
Chia sẻ:
Thiên thần nhỏ
Thiên thần nhỏ
Thiên thần nhỏ
Thiên thần nhỏ
Thiên thần nhỏ
Thiên thần nhỏ