Chăn chần gối Triangle
Mã số: BETACG
Giá: 3,000,000 VNĐ
Màu sắc: Nhieu mau
Bộ chăn gối Triangle kết hợp sử dụng 10 màu vải, thể hiện việc đi tới sự hoàn thiện của những người LBGT, sự cân bằng giữa các màu sắc cũng là cân bằng trong học tập – công việc – gia đình – bạn bè – tình yêu.   xem thêm
Chia sẻ:
 Chăn chần gối Triangle
 Chăn chần gối Triangle
 Chăn chần gối Triangle
 Chăn chần gối Triangle
 Chăn chần gối Triangle
 Chăn chần gối Triangle