Cloudlet
Mã số: BECL21.13
Giá: 4,000,000 VNĐ
Màu sắc: Kem + Xanh cốm
Bộ vỏ chăn gối Cloudlet mang hình ảnh những đám mây nhẹ nhàng bồng bềnh trong gió, được nhìn qua các mầu sắc lăng kính khác nhau như luôn được nhìn thấy bảy sắc cầu vồng.     xem thêm
Chia sẻ:
Cloudlet
Cloudlet
Cloudlet
Cloudlet