Hạ Nguyên Khuê
Mã số: BEHNKCG
Giá: 4,000,000 VNĐ
Màu sắc: Kem + Bã trầu
Bộ vỏ chăn gối Hạ Nguyên Khuê diễn tả cảm xúc của anh chàng thư sinh ôn bài trên thảo nguyên, hương cỏ mộc hòa quyện với gió thu khiến anh chàng ngủ quên ngon lành trên thảm mộc. xem thêm
Chia sẻ:
Hạ Nguyên Khuê
Hạ Nguyên Khuê
Hạ Nguyên Khuê
Hạ Nguyên Khuê
Hạ Nguyên Khuê