Nhất Chi đan
Mã số: BENCDCG10.14
Giá: 4,000,000 VNĐ
Màu sắc: xanh ghi + đỏ đun
Bộ vỏ chăn gối Nhất Chi Đan mang hình ảnh lọ thuôc thần cùng tên trong sự tích HẰNG NGA chầu trời, nàng đã vội vàng uống hết lọ thuốc để bay lên Hàn Quảng Cung,  bỏ lại Hâu Nghệ trong một đêm trăng sáng. Cảm xúc lưu luyến, tiếc nuối dằn vặt khi phải lựa chọn là hệ luỵ của cả những toan tính, hồ đồ trong tâm hồn nàng Hằng Nga, khi quá nuối tiếc cuộc sống vưong giả chốn Cung trăng    xem thêm
Chia sẻ:
Nhất Chi đan
Nhất Chi đan
Nhất Chi đan
Nhất Chi đan
Nhất Chi đan